dzieci w ogródku z marchewkami

Przedszkole i żłobek Montessori w Rokietnicy

"Mali Artyści" to nowoczesna placówka, która rozpoczęła swoją działalność wraz z dniem 1 września 2014 r. przy ul. Szamotulskiej w Rokietnicy. Przeszliśmy skomplikowaną adaptację budynku i po uzyskaniu pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej nasz żłobek został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych działających na terenie Gminy Rokietnica. Dzięki wielu Państwa prośbom, zaufaniu i dużym zainteresowaniu naszą placówką, dnia 1 września 2018 r., utworzyliśmy też przedszkole, które zostało wpisane do Ewidencji Szkół i Przedszkoli Niepublicznych Gminy Rokietnica.

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”.

Maria Montessori

Orły edukacji 2019

I miejsce w Rokietnicy!

Z wielką dumą i satysfakcją informujemy, że ŻłobekPrzedszkole „Mali Artyści” w Rokietnicy został Laureatem Konkursu "Orły Edukacji 2019".

chłopiec w szelkach i okularach
dziewczynka przedszkole wycinanki

Montessori

Maria Montessori całe swoje życie poświęciła misji odkrywania dziecka, jego potrzeb i możliwości. Dziecko widziała jako podmiot , który tworzy swoją własną , niepowtarzalną osobowość. Dzięki wieloletnim obserwacjom stworzyła podłoże pod nowe pojęcie procesu edukacji i wykreowała pedagogiczne zasady pracy z dziećmi. Montessori wychowanie rozumiała jako wspieranie i pomoc w indywidualnym rozwoju. Istotą wychowania miało być doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności i miłości do świata. Podstawą tej metody jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny i kierowaniu go do całościowego wzrostu.

Dwujęzyczne dzieci

W naszej placówce pracujemy w oparciu o Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”/Bilingual Future”.

Ma on na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, by angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.

nauka pisania