Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

Nasza praca z dziećmi opiera się na podstawie programowej MEN, a zajęcia dodatkowe determinowane są zainteresowaniami dzieci i ich potrzebami rozwojowymi.

Przedszkole to miejsce, w którym dziecko odkrywa swoje zainteresowania i talenty.
Jest to najlepszy czas na podejmowanie pierwszych prób uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.
Nasi wychowankowie mogą przekonać się, jakiego rodzaju aktywności sprawiają im najwięcej radości i satysfakcji. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli i instruktorów.

Dokładamy wszelkich starań, aby Mali Artyści z pasją i zapałem uczestniczyli w tych zajęciach, wszechstronnie się rozwijając!

 

Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020:

 

Język angielski – „Program Dwujęzyczne Dzieci”

 • każdy dzień godz. poranne

 

Zasadniczym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6) tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób właśnie dziecko w sposób naturalny - czyli na tych samych zasadach jak pierwszy - nabywa drugi język. Wychowanie w dwujęzyczności to niespotykana dotąd na szeroką skalę i w tym sensie przełomowa metoda w stymulowaniu rozwoju dzieci i jednocześnie w ich edukacji lingwistycznej. Nasze przedszkole zainwestowało nie tylko w zajęcia lektorskie, ale również w program standard dla nauczycieli prowadzących oraz konieczny sprzęt multimedialny do prezentacji dla dzieci. Pozwala nam to na codzienne zanurzenie dzieci w programie. Wsparcie rodziców poprzez nabycie zestawu do domu – wspiera komplementarnie ideę główną programu – dzieci mają codzienny kontakt z językiem, utrwalają poznane w przedszkolu treści, słuchają naturalnego języka.

 

angielski

 

muzyka

 

Cykl koncertów Klubu małego muzyka

 • jeden poniedziałek w miesiącu godz. 10.30 – 11.00

 

Klub Małego Muzyka to audycje z autorskimi metodami animacji słowno-muzycznych Art And Music, prowadzone przez wykwalifikowaną osobę prelegenta, mającą wspaniały kontakt z młodym widzem. Prelegent narrator wprowadza dzieci w świat muzyki przedstawiając tematy w postaci, bajek, opowieści muzycznych i zabaw. Bajki, poprzez swoją prostą formę uczą uważnego słuchania i obserwacji, pobudzają dziecięcą wyobraźnię, a wykorzystanie animacji słowno-muzycznych pozwala dzieciom aktywnie uczestniczyć w naszych koncertach. Różnorodność przedstawianych podczas roku tematów, instrumentów, form muzycznych oraz kultur pozwala dzieciom poznawać otaczający nas świat. Cykliczność, będąca ważnym elementem edukacji, utrwala poznane pojęcia muzyczne, nazwy instrumentów oraz tańców. Klub Małego Muzyka bawi, uczy, edukuje. Koncerty mają na celu uwrażliwianie najmłodszych na świat dźwięków, sztukę, teatr, taniec oraz kulturę, stanowiąc wspaniałą bazę do rozwoju kulturalnego na przyszłość.

 

Logorytmika – ruch słuch słowo©

 • każdy poniedziałek godz. 13.30 – 14.00 grupa czerwona / 14.00 – 14.30 grupa zielona

 

Logorytmika to forma zajęć dla dzieci, w przyjazny sposób łącząca rytmikę z terapią logopedyczną. Podczas tego typu zajęć, oddziałujemy kompleksowo na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową dziecka. Pracujemy w oparciu o szereg właściwie dobranych technik i ćwiczeń tj. zabaw logorytmicznych ściśle związanych i zestrojonych z ruchem, rytmem, akcentem, słowem. Swobodny, niewymuszony ruch dziecka jest obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń. Takie założenia umożliwiają realizację zajęć logorytmicznych ze wszystkimi dziećmi, bez względu na ich poziom intelektualny, ruchowy czy stopień rozwoju muzycznego.

 

logarytmika

 

logopeda

 

Zajęcia z logopeda

 • każdy wtorek godz. 13.00 – 15.00

 

We wrześniu, każdego roku szkolnego, prowadzone są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci. Po ich zakończeniu rodzice otrzymują informację o stanie wymowy dziecka oraz o tym, czy będzie uczęszczało na zajęcia logopedyczne. Terapia jest prowadzona w formie indywidualnej, grupowej lub w parach. Dzieci uczęszczające na zajęcia przynoszą ze sobą zeszyty, w których logopeda prowadzi bieżącą korespondencję z rodzicami oraz wkleja materiały do ćwiczeń w domu.

 

DNA zabawy – warsztaty naukowe

 • jeden wtorek miesiącu godz. 15.00 – 15.30 grupa zielona / 15.30 – 16.00 grupa czerwona

 

W trakcie warsztatów „DNA zabawy” maluchy na chwilę mogą zmienić się w prawdziwych naukowców. Przybliżamy małym badaczom niesamowity świat roślin, kuchenną alchemię oraz tajemnice ludzkiego ciała. Wszystkie eksperymenty dla dzieci zostały opracowane tak, aby uczestnicy mogli przeprowadzić je samodzielnie, w bezpieczny sposób, pod kierunkiem prowadzącej zajęcia. „Odczynniki” używane w trakcie warsztatów naukowych są ogólnie dostępnymi produktami spożywczymi, dzięki temu dzieci mają możliwość kontynuowania eksperymentów w domu z rodzicami. Każdy uczestnik przeprowadza eksperymenty na profesjonalnym sprzęcie laboratoryjnym. Wyposażony jest w fartuszek i ochronne okulary. Sprawia to, że udział w warsztatach jest dla dzieci niezwykle atrakcyjny; chętnie i odważnie wchodzą one w rolę naukowców.

 

dna

 

zumba

 

Zumba Kids   

 • każda środa godz. 13.30 – 14.00 grupa czerwona / 14.00 – 14.30 grupa zielona

 

Zumba Kids to program dance-fitness przeznaczony wyłącznie dla dzieci. To połączenie podstawowych rytmów i ruchów ciała takich tańców jak: salsa, cumbia, merengue, regaeton, hip hop. Mali tancerze mają możliwość wkroczenia w świat fitness ’u dzięki wspaniałej zabawie, muzyce i atmosferze jaka panuje na zajęciach! Podczas zajęć Zumba Kids dzieci uczą się tańca, koordynacji, równowagi, kształtują i rozwijają kreatywność, dyscyplina oraz pamięć! Są to zajęcia bezpieczne pod okiem licencjonowanego instruktora Zumba Fitness.

 

Judo – dodatkowo płatne zajęcia dla chętnych

 • każdy czwartek godz. 12.00

 

Judo to zajęcia ogólnorozwojowe skierowane do wszystkich dzieci w przedszkolu. Stanowią doskonałą gimnastykę korekcyjną oraz pomagają rozwijać wszechstronnie sprawność fizyczną. Zajęcia Judo rozwijają u dzieci umiejętności techniczne, wpływają na przygotowanie sprawnościowe jak również kształtują cechy psychologiczne, wolicjonalne takie jak: wiara w osiągnięcie sukcesu, konsekwencję w dążeniu do celu, cierpliwość. Judo umożliwia rozładowanie nadmiernej energii. Wpływa na rozwój koordynacji. Zajęcia realizowane są w bezpieczny sposób, w sali z wykorzystaniem profesjonalnych mat. Eliminuje to prawdopodobieństwo występowania urazów nie ograniczając przy tym rozwoju ruchowego. Specyfika wykonywanych ćwiczeń oraz różnorodność zabaw w dużym stopniu zwiększa zadowolenie i chęć uczestnictwa w zajęciach. Wpływa na aktywność ruchową zapewniając prawidłowy rozwój dziecku. Zajęcia Judo wykorzystując filozofię sztuk walki kształtują umiejętność współpracy oraz szacunek do siebie i współćwiczących.

 

judo dla dzieci

 

 

zajęcia sportowe dla dzieci

 

Sekcja sportowa – zajęcia na hali sportowej

 • każdy piątek godz. 9.30 – 11.30 grupa czerwona i grupa zielona

 

Zajęcia sportowe cechuje duża dynamika zmian form ruchowych bazujących na podstawowych ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach rytmiczno - ruchowych, elementach lekkoatletyki, oraz gier zespołowych dostosowanych do wieku uczestników, ich rozwoju fizycznego i temperamentu dzieci. Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej rozwijają u dzieci cechy psychomotoryczne takie jak: orientacja w przestrzeni, zręczność́, refleks, spostrzegawczość́ oraz poprawiają̨ kondycję fizyczną, a także korzystnie wpływają na ogólny rozwój dziecka. Zajęcia uwzględniają̨ elementy zajęć́ z wspierania integracji sensorycznej, procesów kinezjologii edukacyjnej oraz ważne dla dzieci w tym wieku zabawy kształtujące właściwą postawę̨ ciała z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

 

„Kodowanie na dywanie” - Programowanie i robotyka

 • każdy piątek godz. 13.30 – 14.00 grupa czerwona / 14.00 – 14.30 grupa zielona

 

Gdzie się ukrył kod? Jak go znaleźć? Jak go stworzyć? Co on właśnie oznacza? - na takie i inne związane z matematyką i informatyką pytania będziemy starali się odpowiadać wspólnie z dziećmi. Są to zajęcia silnie aktywizujące dzieci do samodzielnego działania. Mają zachęcić dzieci do dostrzegania matematyki i informatyki wokół nas i przyjęcia jej jako zabawy, a nie przymusu. Pojawiają się również małe roboty, które pomogą zrozumieć dzieciom podstawowe pojęcia matematyczne i na pewno uatrakcyjnią naukę poprzez zabawę.

 

programowanie dla dzieci

 

sensoplastyka

 

Sensoplastyka

 • 1x w miesiącu dla każdej z grup

 

Sensoplastyka to kolorowa, pachnąca zabawa dla dzieci od 0 do 100 lat. Podczas zajęć wykorzystujemy ekologiczne i biodegradowalne materiały plastyczne przygotowane z ogólnodostępnych artykułów spożywczych. Dzięki temu mamy pewność, że zabawa jest w pełni bezpieczna dla dzieci. Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Podczas fantastycznej zabawy, stymulujemy równocześnie wszystkie zmysły. Jest to szalenie ważne dla rozwijającego się w pierwszych latach życia mózgu. Konkretnie – taka wielozmysłowa stymulacja intensywnie wspomaga tworzenie powiązań między neuronami w mózgu. Nie od dziś wiadomo, że im więcej takich połączeń wytworzy się w dzieciństwie, tym sprawniej, szybciej i bardziej wydajnie człowiek myślał będzie młody (a później starszy) człowiek.

 

Dogoterapia

 • 1x w miesiącu dla każdej z grup

 

Dogoterepia jest metodą wspomagającą rozwój i edukację dzieci, leczenie i rehabilitację dzieci i osób dorosłych, formą terapii kontaktowej z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Pozwala przełamać lęk przed czworonogiem i pogłębiać kontakt poprzez podchodzenie do niego, głaskanie i przytulanie się. Pomaga też kształtować orientację w schemacie własnego ciała i poznawać budowę zwierzęcia. Takie działania stymulują kilka zmysłów jednocześnie: słuchu, wzroku i dotyku. Podczas zajęć w przedszkolu dzieci mogły stopniowo zapoznają się z pieskiem, jego zwyczajami, jedzeniem czy nawykami. Te pierwsze ćwiczenia z psem budują zaufanie między nim a dzieckiem. Nasze psy to suczki rasy Cavalier King Charles Spaniel, które są wychowywane z dziećmi, pracują̨ z dziećmi i przeszły pozytywnie testy predyspozycji do zajęć́ z udziałem dzieci.

 

dogoterapia