Plan dnia

Jak wygląda dzień w grupach przedszkolnych?

Każdy dzień w przedszkolu jest dokładnie planowany i organizowany.
Jest czas na naukę poprzez kreatywną zabawę, zorganizowane zajęcia dydaktyczne i zabawy grupowe, sen i odpoczynek, spożywanie posiłków, spacery i zabawy na świeżym powietrzu oraz zabawę swobodną.

6:30 Godzina otwarcia przedszkola.

6:30 – 8:00 Poranne zajęcia swobodne:
• zabawy swobodne przy stolikach, na dywanie oraz w kącikach zainteresowań,
• praca indywidualna lub z zespołem.

8:00 – 8:30 Poranna gimnastyka, ćwiczenia ogólnorozwojowe i zabawy muzyczno-ruchowe.

8:30 – 9:00 Śniadanie.

9:00 – 12:00 Praca własna (Pedagogika M. Montessori):

• CZĘŚĆ I - Spotkanie w kręgu:
- powitanie, omówienie dnia, wprowadzenie nowego tematu,
- zajęcia edukacyjne z całą grupą, organizowane i prowadzone przez nauczyciela,
- codzienne zajęcia z języka angielskiego, Program „Dwujęzyczne dzieci”.

• CZĘŚĆ II - Praca z materiałem:
Czas, kiedy dzieci pracują z materiałem Montessori w specjalnie przygotowanym otoczeniu.
Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, twórczy i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu. W czasie pracy własnej oprócz zdobywania umiejętności takich jak np. czytanie czy liczenie, dzieci uczą się samodzielnie decydować, planować, współpracować z zespołem oraz przestrzegać reguł społecznych.

• CZĘŚĆ III - Wyjście na dwór (wiosna, lato, jesień, zima).

12:00 – 12:30 Obiad.

12:30 – 13:00 Lekcja ciszy (Pedagogika M. Montessori).

13:00 – 15:00 Czas, kiedy dzieci mogą odpocząć:
• zajęcia przy stolikach, m.in. plastyczne,
• spokojne zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, muzykoterapia, czytanie bajek,
• leżakowanie dla dzieci, które potrzebują snu.

13.00 – 15.00 Czas zajęć dodatkowych. Zajęcia odbywają się według grafiku.

15:00 – 15:30 Podwieczorek.

15:30 – 16.00
• spotkanie w kręgu (podsumowanie dnia),
• zajęcia dowolne z całą grupą, organizowane i prowadzone przez nauczyciela.

16:00 – 17:30 Popołudniowe zajęcia swobodne:
• zabawy swobodne przy stolikach, na dywanie oraz w kącikach zainteresowań,
• praca indywidualna lub z zespołem,
• prace porządkowe w sali.

15:30 – 17:30 Czas ponownego wyjścia na dwór (wiosna, lato).

17:30 Godzina zamknięcia przedszkola.

Poszczególne godziny ramowego planu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.