Strona główna / Przedszkole / metody pracy / Dwujęzyczne dzieci

Dwujęzyczne dzieci

Zasadniczym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6).

Program powszechnej dwujęzyczności – w domu, żłobku i przedszkolu!

Certyfikat.jpg (89 KB)

Zasadniczym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6).

Język ojczysty poznajemy jeszcze w okresie prenatalnym; słysząc dochodzące z otoczenia dźwięki, oswajamy się z nimi, a następnie przyswajamy, by w końcu zacząć z tych zasobów stopniowo czynnie korzystać. Jak dowiodły badania naukowe, dziecko może równolegle oswajać i przyswajać dwa języki i to z całym bogactwem naszkicowanych powyżej dodatkowych korzyści.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego.

Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Wszystko zostało metodycznie zaplanowane od urodzenia aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań.

Naszą misją jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego od urodzenia – tak w domu, jak i żłobku czy przedszkolu.

Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym !!!