1d/1d4e8cc41f300d627bbed82d7ac64571.jpg
Przedszkole / metody pracy / Stawiamy mądrze granice

Stawiamy mądrze granice

ale zamiast mówić “nie wolno” wolimy wskazywać morze możliwości.