grupy

Jak wygląda organizacja oddziałów przedszkolnych w Małych Artystach?


Staramy się, aby w grupach było maksymalnie 15-18 dzieci w podobnym wieku. Ich liczebność związana jest z tym, że zależy nam, aby każdemu dziecku poświecić odpowiednio dużo czasu i uwagi, a kiedy dzieci jest więcej tego czasu oczywiście jest mniej. 

Group 68.png (658 KB)

Pracujemy w grupach mieszanych wiekowo tj.

  • 3,4-letnich 
  • 4,5-letnich 
  • 5,6-letnich

Cenimy sobie zalety tego rozwiązania jakimi są przede wszystkim zwiększenie samodzielności dzieci i większa motywacja do pracy. Starsze dzieci pomagając młodszym utrwalają̨ nabyte umiejętności, a młodsze ucząc się od starszych zyskują motywacje do rozwoju chcąc osiągnąć taki poziom kompetencji jak one. Nie sposób nie docenić również wpływu takiego funkcjonowania na rozwój empatii i innych kompetencji miękkich.

W każdej z grup pracuje nauczyciel wychowawca oraz drugi pedagog/pomoc nauczyciela. 

Oddziały przedszkolne w roku szkolnym 2022/2023