plan dnia

Ramowy plan dnia w przedszkolu

 • 6.30 – 8.15
  Poranne zajęcia swobodne w grupach łączonych.

 • 8.15 – 8.45    
  Śniadanie 
  Wspólnie i bez pośpiechu zjedzony posiłek to ważny element codziennych rytuałów, dających dzieciom poczucie bezpieczeństwa i siłę na dalszą cześć dnia. Istotna jest dla nas punktualność, ponieważ pięć minut to zdecydowanie za mało, aby przywitać się z kolegami i zjeść posiłek, dlatego prosimy o przyjście na czas, śniadanie kończy się u nas dokładnie o 8.45.

 • 8.45 – 9.00
  Czynności higieniczne - mycie zębów.

 • 9.00 – 9.45
  Pierwszy krąg.
  Czas zintegrowanych zajęć edukacyjnych z całą grupą prowadzonych przez nauczyciela, czas, w którym dzielimy się swoimi pomysłami na nowy dzień i wspomnieniami z wczoraj. Nauczyciel przedstawia dzieciom temat dnia, do którego będą odnosiły się zajęcia i planuje z dziećmi pracę z materiałem Montessori.

 • 9.45 – 10.30
  Praca z materiałem Montessori.
  Czas, w którym dzieci zgodnie z zasadą wolności wyboru miejsca i materiału przystępują do zajęć. Dzieci samodzielnie, ale pod okiem nauczyciela, wybierają zadania, które chcą wykonać i poświęcają im tyle czasu, ile potrzebują. Pielęgnowanie naturalnego pociągu do nauki pozwala na prawdziwie efektywną edukację.

 • 10.30 – 10.45
  II śniadanie

 • 10.45 – 12.00
  Spacer. 
  Najlepszym sposobem na organizację edukacji jest przeplatanie jej z formami aktywności ruchowej, dlatego po pierwszym bloku edukacyjnym dzieci wychodzą na spacer.

 • 12.00 – 12.30
  Lekcja ciszy.
  Młodzi ludzie spotykają się w tym czasie na lekcji ciszy, to ważny element pracy w placówkach Montessori, pozwala dzieciom stać się bardziej uważnymi.

 • 12.30 – 13.00
  Obiad

 • 13.00 – 15.00
  Zajęcia dodatkowe, które odbywają się wg ustalonego grafiku. Czas wolny dzieci wykorzystują na zabawy i zajęcia ukierunkowane przez nauczycieli, mają też do dyspozycji zabawki konstrukcyjne, książki, karty pracy. Pomiędzy 13.00, a 14.00 dzieci mogą odpocząć – odbywa się wtedy leżakowanie dla tych dzieci, które potrzebują snu.

 • 15.00 – 15.15
  Podwieczorek

 • 15.15 – 16.00
  Drugi krąg lub spacer.
  Drugi krąg jest czasem popołudniowych zabaw z całą grupą prowadzonych przez nauczyciela oraz podsumowań: dzieci opowiadają, jak wyglądał ich dzień, co dobrego ich spotkało i z czym miały trudności.

 • 16.00 – 17.00
  Popołudniowe zajęcia swobodne w grupach łączonych i prace porządkowe lub spacer.
  Dajemy dzieciom przestrzeń do swobodnych zabaw, wiedząc, że to naturalna potrzeba rozwojowa. Pozwalamy też, aby młodzi ludzie uczyli się troski o swoje miejsce pracy, dlatego uczestniczą we wspólnym porządkowaniu sali po zajęciach.